Справки от разных специалистов

 • Справку от лора
  Цена: 900 руб.
 • Справка с результатами мазка от гинеколога
  Цена: 1000 руб.
 • Справка от эндокринолога
  Цена: 700 руб.
 • Справка от хирурга
  Цена: 900 руб.
 • Справка от терапевта
  Цена: 900 руб.
 • Справка от сурдолога
  Цена: 700 руб.
 • Справка от семейного врача
  Цена: 700 руб.
 • Справка от пульмонолога
  Цена: 700 руб.
 • Справка от отоларинголога
  Цена: 900 руб.